Taxaties

De waardebepaling van een woning is een bijzondere expertise, waarbij rekening dient te worden gehouden met tal van factoren. Zowel vraag- als verkoopprijs laten zich deskundig vaststellen door een taxatie. De uitkomst van deze taxatie, neergelegd in een taxatierapport, kan een hulpmiddel zijn bij een aan- of verkooptransactie en is meestal noodzakelijk bij het aanvragen van een woningfinanciering. Wij beschikken over gecertificeerde taxateurs die u graag behulpzaam zijn bij de waardebepaling van uw huidige of toekomstige woning. Onze taxatierapporten voldoen aan de bij de banken en andere hypotheekverstrekkers gehanteerde criteria en voorwaarden, waaronder ook de NWWI validatie.