Verkoopbegeleiding

Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat er zeer veel specifieke zaken naar voren komen waarbij onze deskundige kennis een belangrijke rol kan spelen.
We maken graag met u een afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling van uw woning. We vertellen u desgewenst alles waarbij u met de verkoop van uw woning rekening dient te houden en hoe wij samen met u een goede en snelle verkoop kunnen realiseren.
Hier enkele voorbeelden:

  • Hoe bepalen wij de juiste vraagprijs?
  • Hoe ver gaat mijn “informatieplicht”?
  • Hoe bieden wij de woning op zijn best aan?
  • Is er milieuverontreiniging van toepassing?
  • Wat zijn “mandeligheden” en “kettingbedingen”?

Wij kunnen samen met u een uitgekiende promotiecampagne voor uw woning bespreken. O.a. zorgen wij voor aantrekkelijke verkoopbrochures, mailing van ons uitgebreide woningzoekendenbestand, plaatsing in huis-aan-huisbladen, presentatie op ons kantoor, plaatsing op internet zowel op onze eigen website als www.vbo.nl, www.woonpleinlimburg.nl, www.funda.nl, www.jaap.nl en vele anderen.

Door de geavanceerde gratis zoekservice van ons kantoor is iedereen zeer snel en optimaal op de hoogte van de voorgenomen verkoop van uw woning. Middels het geautomatiseerde uitwisselingssysteem van de VBO, maken wij in een keer alle VBO makelaars uit deze regio (en daarbuiten) bekend met de verkoop van uw woning. Wij vinden met u de beste kandidaat voor uw woning!

Belangstellenden begeleiden wij bij de bezichtigingen. Wij verstrekken de wenselijke en noodzakelijke informatie, waarbij wij rekening houden met de verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek. Na overleg met u onderhandelen wij met de potentiële gegadigden of diens makelaar. Wij adviseren u tijdens deze onderhandelingen en helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen. Het gaat hierbij niet alleen over geld maar ook over zaken als: bijzondere of ontbindende voorwaarden, roerende zaken, datum overdracht, rechten en verplichtingen etc.
Als wij met u en de gegadigde met succes tot overeenstemming gekomen zijn, zullen wij een en ander vakkundig vastleggen in een voorlopige koopovereenkomst. Nadat de koopovereenkomst gesloten is zorgen wij voor de begeleiding van de verkoper en koper tot aan het passeren van de akte bij de notaris.

Op al onze diensten zijn de voorwaarden van de VBO van toepassing. Onze tarieven zijn afhankelijk van de betreffende onroerende zaak en zullen wij samen met u bespreken. Wanneer wij uw woning niet binnen zes maanden hebben verkocht, kunt u vrijwel kostenloos en zonder verdere verplichtingen de bemiddelingen beëindigen. Daarnaast geldt dat hoe sneller uw woning verkocht is, hoe lager de courtage zal zijn. Bovendien zijn de eerste vier advertenties gratis!

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen, zodat wij een vrijblijvende afspraak kunnen maken en een en ander nader kunnen toelichten.